સુવિધા / હવે ઓનલાઇન ટ્રાન્જેક્શન ફેઇલ જાય તો મુંઝાશો નહીં, NPCI ખાસ સિસ્ટમ પર કરી રહ્યું છે કામ

Now dont worry if online transaction fails NPCI is working on a special system

UPIથી ઓનલાઈન થતાં ટ્રાન્ઝેક્શન નિષ્ફળ જવાની માથાકૂટમાંથી છૂટકારો મળી શકે તેમ છે. જે દિશામાં NPCI કામ કરી રહી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ