મોહ / નેતાજીને ઘર ખાલી કરવું નથી: પૂર્વ ધારાસભ્યોએ ખાલી નથી કર્યા આવાસ, જુઓ આખું લિસ્ટ

 Notice to former MLAs of Gujarat to vacate government house

ગુજરાત સરકારના 16 પૂર્વ ધારાસભ્યો સદસ્ય નિવાસમાં અડિંગ જમાવીને બેઠા છે. તેઓને સરકારી આવાસ ખાલી કરવામાં માટે નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ