રાજનીતિ / રોચક બનશે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ પદની ચૂંટણી ? ગેહલોતની સામે થરૂર જ નહીં આ બે નેતાઓ પણ ઠોકી શકે છે તાલ! 

Not only Tharoor in front of Gehlot, these two leaders can also strike Tal!

પ્રતિનિધિઓ ઉમેદવારી પત્રો લેવા માટે કોંગ્રેસ સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન ઓથોરિટીના કાર્યાલય પર પહોંચ્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ