સારવાર / કોરોના જ નહીં, આ બીમારીઓનો પણ નથી મળ્યો હજુ સુધી કોઈ ઈલાજ

not only covid-19 we also do not have treatment for these diseases

દુનિયાના અનેક દેશોમાં કોરોના વાયરસથી બચવા માટે વેક્સીન બનાવવાને લઈને કામ થઈ રહ્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે વેક્સીન બનાવવાના કામમાં કોઈ પણ ઝડપ આવે તો પણ દુનિયાભરમાં આવતાં તેને 2થી 3 વર્ષનો સમય લાગી શકે છે. આ સમયે લોકો કોરોના વાયરસની સાથે રહેવું શીખી લે તે જરૂરી છે. જેમકે તેઓએ અન્ય કેટલીક બીમારીઓ સાથે રહેવાનું શીખી લીધું છે. હા, કોરોના સિવાય પણ દુનિયામાં અનેક બીમારીઓ છે જેનો કોઈ ચોક્કસ ઈલાજ હજુ સુધી મેળવી શકાયો નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ