અલર્ટ / રસ્તા પર કરી આ ભૂલ તો સીધો 10 હજારનો દંડ, વાહનચાલકો થઈ જજો અલર્ટ!

not giving way to the emergency vehicles can lead you in trouble

રસ્તા પર વાહનો ચલાવતા સમયે ટ્રાફિક રૂલ્સનું પાલન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જાણો એવા નિયમ વિષે જે વિષે ખૂબ જ ઓછા લોકો જાણે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ