જળ સંકટ / શું થશે સૌરાષ્ટ્રનું? 141 ડેમોમાં 30% પણ પાણી નથી, અનેક ગામડાઓમાં ટેન્કરરાજ 

Not even 30% of Saurashtra's 141 demos have water

કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાના પાણીની સ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં 141 ડેમોમાં માત્ર 29 ટકા જ પાણી બચ્યું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ