નિવેદન / ગાંધી પરિવારના 'વિખુટી' પડેલી વહુ મેનકાએ કહી દિલ કી બાત, રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાંથી પડતા મૂકાયા બાદ શું બોલ્યાં

Non-inclusion in BJP national executive panel doesn't reduce my stature: Maneka Gandhi

ભાજપ રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાંથી નામ કમી થયા બાદ પહેલી વાર બોલતા મેનકા ગાંધીએ જણાવ્યું કે નામી કમી થવાથી કોઈનું કદ ઓછું થતું નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ