કામની વાત / તમારી એક ભૂલ અને PF એકાઉન્ટ બંધ! પેન્શન અને ઇન્શ્યોરન્સને પણ થઇ શકે છે નુકસાન, જાણો કઇ રીતે

 nominee epf subscribes filed epfo enomination otherwise lose pf pension and insurance worth rupees seven lakh

કર્મચારીના મૃત્યુ સંબંધી કિસ્સામાં PF નોમિનીદ્વારા PF, EPS અને વીમા હેઠળ નોમિની દ્વારા 7 લાખ રૂપિયા સુધીનો દાવો કરવા માટે લાયક ગણી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ