મ્યાનમાર / નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા આંગ સાન સુ ચીને ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં 6 વર્ષની જેલ

Nobel laureate Aung San Suu Kyi jailed for 6 years in corruption case

મ્યાનમારની સેનાએ દેશનું સુકાન સંભાળી લીધા બાદ ને આંગ સાન સુ ચી અને મ્યાનમારના ઘણા અગ્રણી નેતાઓને કસ્ટડીમાં લીધા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ