પ્રાઇવસી પોલિસી / FactCheck: વોટ્સએપ ભલે તમારા કોલ રેકોર્ડ નથી કરતુ પણ, આ છે ચિંતાનો વિષય

No, WhatsApp is not recording your calls but privacy concerns can't be ruled out yet

21મી જાન્યુઆરીએ ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીની પાર્લામેન્ટરી પેનલમાં વોટ્સએપની પ્રાઇવસી પોલિસી પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. અગાઉ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજીએ વોટ્સએપને તેની પ્રાઇવસી પોલિસી પાછી ખેંચવા કહ્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ