મહામારી / હવે નહીં છટકી શકો! વેક્સિન વગર પેટ્રોલ અને બીજો સામાન નહીં મળે, ભારતમાં આ ઠેકાણે લાગુ પડ્યો નિયમ

No Vaccine No Petrol-Liquor In Haryana, Know Covid Vaccination Mandatory Rules In States

જ્યારથી જાહેર થયું કે ઓમિક્રોનની સામે હાલની તમામ વેક્સિન અસરકારક રક્ષણ આપી શકે ત્યારથી રાજ્ય સરકાર વેક્સિન માટેના અલગ અલગ નિયમ લાગુ પાડી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ