પ્રેસ કોન્ફરન્સ / અગ્નિપથ યોજના પાછી નહીં ખેંચાય, ઉપદ્રવી નહીં બની શકે અગ્નિવીર- સેનાનો ખુલાસો

No rollback of Agnipath scheme, says Lt General Anil Puri, Additional Secy

ત્રણેય સેના વતી અગ્નિપથ યોજનાને લઈને એક સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી જેમાં આ યોજનાના ફાયદા અંગે વિસ્તારથી જણાવાયું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ