ફરજિયાત / દેશની આ રાજ્ય સરકારનો અનોખો નિર્ણય, 'માસ્ક નહી તો પેટ્રોલ-રાશન નહી'

No Rations Or Diesel Petrol Without Mask In Goa Says State Government

ગોવામાં કોરોના વાયરસથી બચવા માટે શાનદાર નિર્ણય કરવામા આવ્યો છે. રાજય સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે, માસ્ક વગર આવનારા લોકોને રાશન અને પેટ્રોલ-ડિઝલ નહી મળે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ