તમારા કામનું / ખાતામાં મિનિમમ બેંક બેલેન્સ ન રાખવા પર નહીં આપવો પડે દંડ! આ નિયમને લઈને સરકારે કહી મોટી વાત

No penalty for not having minimum bank balance in the account! The government has said a big thing about this rule

ખાતાધારકના ખાતામાં બેંક દ્વારા નિર્ધારિત રકમ ન હોય તો આવી સ્થિતિમાં બેંક ગ્રાહકો પાસેથી દંડ વસૂલે છે. જો કે આ દંડ દરેક બેંકમાં અલગ અલગ હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ