વાહનવ્યવહાર / મોટી ચિંતા ટળી : ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ વગર વાહન હાંકી શકાશે, પણ આ કામ કરવું પડશે, સરકારની નવી સુવિધા

No need to keep up with driving license anymore, government launches new facility

તમે હવે તમારા મોબાઈલમાં સરકારે શરુ કરેલા ડિજિ લોકર એપમાં તમારુ ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રાખી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ