ચુકાદો / પતિની સહમતીની કોઈ જરૂર નથી, કેરળ હાઇકોર્ટે અલગ થયેલી પત્નીને આપી ગર્ભપાતની મંજૂરી

No need for husband consent Kerala High Court allows estranged wife to have abortion

કેરળ હાઈકોર્ટે સોમવારે પોતાના પતિથી અલગ થવાનો દાવો કરનાર એક મહિલાને 21 અઠવાડિયાની ગર્ભાવસ્થા સમાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપી હતી.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ