નિવેદન / ગુજરાતમાં બોગસ ખેડૂતોની હવે ખેર નહીં, મહેસૂલ મંત્રીએ કૌભાંડ મામલે જુઓ શું આપ્યા આદેશ

No more bogus farmers in Gujarat, see what the Revenue Minister has ordered in the scam case

માતરમાં બોગસ ખેડૂત કૌભાંડ ઉજાગર થયા બાદ રાજ્યના મહેસૂલમંત્રીએ બોગસ ખેડૂતો સામે ચેતવણી ઉચ્ચારી કહ્યું બોગસ ખેડૂત બની જેમણે જમીન લીધી હશે તેમની સામે કાર્યવાહી થશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ