રાહત / Fastagને લઈને સરકારે બદલ્યો નિયમ, ટૉલ પ્લાઝા પર તમને મળશે રાહત

No minimum balance for fastag

જો તમે કાર ચલાવો છો તો તમારા માટે શુભ સમાચાર છે. તમે જો નેશનલ હાઇવેથી સફર કરો છો તો FASTagમાં મિનિમમ બેલેન્સ રાખવાની ચિંતામાંથી હવે મુક્ત થઈ જશો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ