વીજ પુરવઠો ઠપ / Tauktaeના કારણે અંધારપટ : ગુજરાતના આ જિલ્લામાં 36 કલાકથી વીજળી ગુલ

no electricity from 36 hours in bhavnagar

ભાવનગરમાં તૌકતેના કારણે છવાયો અંધારપટ, 90 ટકા વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો ઠપ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ