બે વર્ષની પ્રતિક્ષા / ઈલેક્ટ્રીક ગાડીઓની કિંમતને લઈને નીતિન ગડકરીની મોટી જાહેરાત,કહ્યું-ફક્ત 2 વર્ષમાં...

Nitin Gadkari's big announcement about the price of electric vehicles, said - in just 2 years ...

ઈલેક્ટ્રીક ગાડીઓની કિંમતમાં આગામી 2 વર્ષમાં ઘટાડો આવી જશે તેવું રોડ મિનિસ્ટર નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ