નારી શક્તિને સલામ / નિર્મલા સીતારામણ વર્લ્ડની Top-100 મહિલાઓમાં સામેલ, 5 ભારતીય નારીઓ પણ મળ્યું સન્માન

Nirmala Sitharaman, 5 other Indian women included in Forbes' world's 100 most powerful women 2022 list

2022ના વર્ષની 100 પ્રભાવશાળી મહિલાઓમાં નાણા મંત્રી નિર્મલા સીતરામણ સહિત ભારતની છ મહિલાઓને સામેલ કરાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ