ચોંકાવનારો સર્વે / PM મોદી બાદ કોના હાથમાં દેશની સત્તા? યોગી-શાહ નહીં, આ યુવા નેતાઓ આગળ : સર્વે

Next Prime minister name survey is very shocking

દેશમાં યુવા નેતા વડાપ્રધાન પદ પર આવી શકે કે ન આવી શકે , તે મામલે સર્વે કરવામાં આવ્યો જેમા 50 ટકા લોકોનું માનવું છે કે દેશને યુવા નેતાની જરૂર છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ