મહામારી / રાહતની ખબર : કોરોનાના ખાતમો માટે દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકો કરી રહ્યાં આ મોટું કામ, જલદી મળશે ગૂડ ન્યૂઝ

News of relief: The world's scientists are doing a great job for the destruction of the corona, good news will come soon

કોરોના માનવ સભ્યતાની કદાચ પહેલી એવી મહામારી છે જેની સારવાર માટે 200 કરતા પણ વધારે દવાઓનુ ટેસ્ટિંગ કરવામા આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ