કરો તૈયારી / રાજ્યના નવનિયુક્ત મંત્રીઓને બનાવાયા જિલ્લા પ્રભારી;જુઓ, કોને, કયા જીલ્લાનો પ્રભાર

Newly appointed ministers of the state in charge of the district; see who is in charge of which district

નવા સરદારની નવી સરકારે નિર્ણયોની સુગમતા માટે નવા વરાયેલા મંત્રીઓને અલગ-અલગ જિલ્લાની જવાબદારી સોંપતા પ્રભારી બનાવ્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ