નવી સુવિધા / હવે નવજાત શિશુઓના પણ બનશે આયુષ્યમાન ભારત હેલ્થ આઈડી, 18 વર્ષ સુધી રાહ જોવી પડશે નહીં

newborn babies will be issued their own ayushman bharat health account

હવે નવજાત શિશુનું પોતાનું આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એકાઉન્ટ (ABHA) નંબર હશે. તેને સરળ ભાષામાં હેલ્થ આઈડી કહેવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ