આંચકો / આ જગ્યાએ ફરીથી ધ્રુજી ધરતી, ૭.૩ની તીવ્રતા વાળા આંચકાના લીધે સુનામીની ચેતવણી

new-zealand-tsunami-warning-issue-after-earthquake-hits-near-auckland

રિક્ટર સ્કેલ પર આવેલા ભૂકંપની તીવ્રતા 7.3 માપવામાં આવી છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર પૃથ્વીના 10 કિલોમીટરની ઉંડાઈ પર હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ