વેલકમ 2024 / વર્ષના પહેલા મહિનાને જાન્યુઆરી કેમ નામ આપવામાં આવ્યું? શું છે ઈતિહાસ, દેવતાઓ સાથે ખાસ નાતો, જાણો દરેક મહિનાના નામ કેવી રીતે પડ્યા

new year 2024 why january first month of the year do you know the story behind it

New Year 2024: 1 જાન્યુઆરી જેને વર્ષનો પ્રથમ દિવસ અને નવા વર્ષની શરૂઆત માનવામાં આવે છે, તે ખરેખર ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડરનું નવું વર્ષ છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ