તમારા કામનું / જો તમારો પગાર વધ્યો છે અને ખુશ થયા છો તો રોકાઈ જજો, સરકારના આ નિર્ણયથી ટેક હોમ સેલરી ઘટી શકે

new wage code will change the salary structures of employees likely to implement from 2022

વેજ કોડ બિલ 2019 જ્યારે લાગુ થશે ત્યારે બેસિક વેજ કુલ સેલેરીથી 50 ટકાથી ઓછુ નહીં હોય. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ