કામની વાત / ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ બનાવડાવવા જઈ રહ્યા છો તો આજથી બદલાઈ ગયા છે આ નિયમ, જાણવા છે જરૂરી

new rules for driving license will be applicable from today know how it will be easy to make

આજથી ડ્રાઈવિગ લાયસન્સ બનાવવાના નિયમોમાં ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સને માટે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટને લઈને સરકારે નવા નિયમ બનાવ્યા છે. જાણો તમે પણ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ