જરૂરી વાત / આજથી લાગુ થતા આ નિયમો વિશે જાણી લેજો, વ્યાજદરમાં ઘટાડાથી લઈને ભાવવધારા સુધી થશે આટલા ફેરફાર

New Rules Changes from 1st September lpg price banking rules stock market sebi pf aadhaar linking positive pay system

દેશમાં 1 સપ્ટેમ્બરથી ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યા છે જે તમારા માટે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ