નવા નિયમો / માર્ગ અકસ્માતો ઘટાડવા માટે આવશે નવા નિયમો, 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ

new rule to reduce road accident rule implement on 1st august

આંકડા પર નજર કરીએ તો દેશમાં દર વર્ષે લગભગ 85,616 માર્ગ અકસ્માતો ઓવરસ્પીડિંગના કારણે થાય છે જેમાં લગભગ 32,873 લોકો મૃત્યુ પામે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ