પાર્કિંગ પોલિસી / અમદાવાદીઓ માટે કામના સમાચાર: થોડા દિવસમાં લાગુ પડી શકે છે નવી પાર્કિંગ પોલિસી, ભરવા પડી શકે છે આટલા રૂપિયા! 

New parking policy may be implemented in a few days

રાજ્ય સરકાર આ પાર્કિંગ પોલિસી પર વિચારણા કરીને બે-ત્રણ સપ્તાહમાં એનો અમલ શરૂ કરવા મંજૂરી આપી શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ