મહામારી / દુનિયામાં ઓમિક્રોનના નવા સ્ટ્રેન BA.2.12.1થી હડકંપ, અમેરિકાના 13 રાજ્યોમાં ફેલાયો, ભારતમાં આ ખતરો

New Omicron strain from BA.2.12.1 shook the world, spreading to 13 US states

અમેરિકાના 13 રાજ્યોમાં ઓમિક્રોનના નવા સ્ટ્રેન BA.2.12.1 ફેલાયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ