એલર્ટ / એક નાની ભૂલ અને તરત જ રદ્દ થઈ જશે તમારું DL, જાણી લો નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ

new motor vehicle act a small mistake and your driving license would be canceled know everything about new motor vehicle...

1 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ કેન્દ્ર સરકારે નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટ લાગૂ કર્યા છે. જેમાં ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ, આરસી અને ઈન્શ્યોરન્સને સાથે રાખવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ અપાઈ છે. પરંતુ આ સાથે એક નાની ભૂલ પણ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ રદ્દ કરી શકે છે તે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ટ્રાફિક ડિપાર્ટમેન્ટ મોર્ડન ટેક્નોલોજીની મદદથી પ્રાઈવેટ અને કર્મશિયલ વ્હીકલના ડ્રાઈવર પર નજર રાખી રહી છે. જો તમે તમારા વ્યવહાર અને વર્તણૂંકથી ચૂક્યા તે તમારું લાયસન્સ રદ્દ થશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ