ઓહો! / હવે કૂલરમાં ઘાસ લગાવવાનો જમાનો ગયો : લગાવો નવી ટૅકનોલોજીનો 'કાગળ', AC જેવી આપશે હવા

new honeycomb pad for cooler

ઉનાળો આવે એટલે લોકો કૂલર અને AC ખરીદવા લાગે છે અને જે લોકો પહેલેથી કૂલર યુઝ કરે છે તેમની ફરિયાદ હોય છે કે કૂલર ઠંડી હવા નથી આપતુ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ