ફાયદાની વાત / વીજગ્રાહકોને થશે મોટો ફાયદો! મોદી સરકાર 'પાવર'ફુલ કાયદો લાવવાની તૈયારીમાં

new electricity amendment bill 2021 likely to be introduced in monsoon session

ગ્રાહકોની પાસે પોતાના પસંદની કંપની પસંદ કરવાનો વિકલ્પ રહેશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ