નિવેદન / પતિને સેક્સ માટે ક્યારેય પણ ન રોકો, અમેરિકાની ફેમસ મોડલે મહિલાઓને જુઓ કેવી આપી સલાહ

Never stop husband for sex, America's famous model advises women to watch

અમેરિકાની પ્રખ્યાત મોડલ કેપ્રિસ બોરેટનું સેક્સ સંબંધિત એક નિવેદન ભારે ચર્ચાસ્પદ બન્યું છે. બોરેટનું કહેવું છે કે મહિલાઓએ તેમના પતિને નિયમિત સેક્સ કરવા દેવું જોઈએ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ