આનંદ / અરવલ્લીની હોળી-ધૂળેટીમાં વર્ષો જૂની પરંપરાનો આવો મહોત્સવ ક્યારેય જોયો હશે નહીં, દેશ-વિદેશથી આવે છે લોકો

Never seen such a festival of years old tradition in Holi-Dhuleti

વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ હોળીની ઉજવણી માટે લોકો વિદેશથી પોતાના વતન અરવલ્લીના મેઘરજ તાલુકાના બાઠીવાડા ગામે આવે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ