જ્યોતિષ શાસ્ત્ર / સૂર્યાસ્ત બાદ ભૂલથી પણ ન કરતા આ કામ, નહીંતર માં લક્ષ્મી થશે કોપાયમાન

never does these things after sunset suryast ke baad na karen ye kaam

હિન્દુ ધર્મમાં ઘણી સારી એવી વાત છે, જેને એક સમય બાદ કરવી વર્જિત માનવામાં આવી છે. આ કામને કરવાથી મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓને આમંત્રણ આપી શકે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ