માણસના વેશમાં હેવાન / યુવતીની ચામડી કાઢીને 50થી વધુ ટુકડા કર્યા, ! પોસ્ટમૉર્ટમ કરનારા ડૉક્ટર્સે જે કહ્યું તે જાણી રૂંવાડા ધ્રુજી જશે

never did such postmortem kidney was also half will be harvested says doctor dildar killed rebika

ઝારખંડમાં એક ક્રૂર હત્યા કરવામાં આવી હતી, દિલદારે રિબિકાની હત્યા કર્યા બાદ તેની ચામડી કાઢી નાખી અને શરીરના 50 ટુકડા કરી નાખ્યા હતા.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ