હેલ્થ ટિપ્સ / ક્યારેય પણ લોહીમાં પ્લેટલેટ્સની ઉણપ ન થવા દેતા નહીં તો..., આ રહ્યાં તેના લક્ષણો અને બચવાના ઉપાય

Never allow deficiency of platelets in the blood here are its symptoms and remedies

વ્યક્તિના શરીરમાં લોહીમાં ત્રણ પ્રકારના કોશ હોય છે. જેમાં પ્લેટલેટ્સનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. પ્લેટલેટ્સ રંગવિહીન કોશિકાઓ છે જે લોહી જામવામાં મદદ કરે છે. જો લોહીમાં પ્લેટલેટ્સની વધારે કમી થઈ જાય તો વ્યક્તિનું મોત થઈ શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ