હૃદયસ્પર્શી વિનંતી / નેતાજીના અવશેષોને ભારત લાવી DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવે', સુભાષ ચંદ્ર બોઝની દીકરીએ કરી માંગ

Netajis remains should be brought to India for DNA test Subhash Chandra Bose daughter demanded

નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝના અવશેષોને ભારત લાવી DNA ટેસ્ટ કરાવવાની સુભાષ ચંદ્ર બોઝની દીકરી પ્રો. અનિતાએ માંગ ઉઠાવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ