અમદાવાદ / VIDEO: 'અમે ઘરેથી જ પાણી લાવ્યા હતા' : સવારના ભૂખ્યા તરસ્યા વિદ્યાર્થીઓને ઉદગમ સ્કૂલની બસમાં ભર બપોરે 2 કલાક બેસાડી રાખ્યા

Negligence of Udgam School in Ahmedabad: Hungry and thirsty students were kept in school bus for 2 hours

સ્કૂલના મિસ મેનેજમેન્ટ સામે વાલીઓએ રોષે ભરાઈ વીડિઓ વાયરલ કર્યો, સ્કૂલ 12 વાગ્યે છૂટી અને બાળકને 2.30 સુધી બસમાં રાખ્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ