નિયમ / ગુજરાતીઓ આ જગ્યાએ ફરવા જતાં પહેલા નિયમો જાણી લેજો, RT-PCR અને વેક્સિન સર્ટિ. નહીં હોય તો ફસાઈ જશો

need a negative rt pcr test or covid vaccine certificate to visit GOA

સમગ્ર દુનિયામાં કોરોના મહામારીના કારણે પર્યટન બિઝનેસ સંપૂર્ણ પડી ભાંગ્યો હતો, ભારતના ઘણા બધા રાજ્યોને આ નુકશાન ભોગવવું પડ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ