હેં આવું હશે / 2 મહિના કોમામાં રહ્યાં બાદ શખ્સનો અજીબ દાવો, મોત પછીની દુનિયાનું આપ્યું વર્ણન, ચકિત થઈ જવાશે

near death experience man claims to see heaven during coma

અમેરિકાના સાઉથ કેરોલિનાના એક શખ્સે કોમામાંથી બહાર આવીને મોત પછીની દુનિયાનું વર્ણન કર્યું છે જે ચકિત કરી મૂકે તેવું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ