નિર્ણય / ઈલેક્ટ્રોથર્મ કંપનીમાં એડિશનલ ડાયરેકટર તરીકે શૈલેષ ભંડારીની નિયુક્તિ પર NCLTનો નિર્ણય

NCLT decides to appoint Shailesh Bhandari as Additional Director in Electrotherm Company

NCLTએ કંપનીમાં શૈલેષ ભંડારીની એડિશનલ ડાયરેકટર તરીકેની નિયુક્તિ પર રોક લગાવી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ