ના હોય! / દિલ્હીના આ સલૂનને મહિલાના ખોટી રીતથી વાળ કાપવા પડ્યા મોંઘા, હવે ચૂકવવું પડશે 2 કરોડનું વળતર

ncdrc grants 2 crore compensation for female model in wrong haircut and treatment by salon

દિલ્હીમાં એક સલૂન પર મહિલાના ખોટી રીતે વાળ કાપવાનો મોટો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ