જળસંકટ / નવસારીમાં પીવાના પાણીની લાઈનમાં ભંગાણ પડતા લાખો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ