ગાઈડલાઈન / નવરાત્રી અંગે અમદાવાદ પોલીસે કરી મોટી સ્પષ્ટતા કહ્યુ કે, આ બાબતો નહીં ચલાવી લેવાય

navratri 2020 covid guideline for ahmedabad gujarat police statment

અમદાવાદમાં પોલીસે નવરાત્રી મુદ્દે મોટી સ્પર્ધા કરી છે. સરકારે 200 લોકો ભેગા કરવાની મંજૂરી આપી છે પણ શરતી. પોલીસ પણ આ મુદ્દે કટીબધ્ધ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ