અમદાવાદ / નવરંગપુરાનો બનાવ: OTP પાસવર્ડ ન આપ્યો તો પણ બેન્ક ખાતામાંથી 2.80 લાખ ઉપડી ગયા, ધડાધડ 30 OTP પડ્યા પછી જુઓ શું બન્યું

Navarangpura incident: 2.80 lakhs were withdrawn from bank account even if OTP password was not given,

અમદાવાદમાં OTP ન આપ્યો છતાં પણ બેન્ક ખાતામાંથી ર.૮૦ લાખ ઉપડી ગયાનું સામે આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ